Ved Helle Hartvigsen, dansklærer

Faglig dokumentation i dansk på niveau F

Dansk

Niveau F – Faglig dokumentation

Omfang

9 lektioner, excl. transport til Randers Regnskov og afsluttende individuel evaluering 

Faglige mål

Forløbets formål er, at demonstrere kursistens viden og færdigheder vedr. 

 • genren
 • sproglig korrekthed og hensigtsmæssighed
 • kommunikationssituationen
 

 

Forløbet inddrager følgende kernestof: 

 • skriftsprog og talesprog
 • sprog og stil
 • skriveprocessen
 • sagtekster
 • kommunikationssituationen
 • retskrivning og grammatik
 • argumentation og argumentationsformer
 • samt Samspil med andre fag, idet matematik eller engelsk inddrages.   
 

Materialer

Eksempler på de relevante avisgenrer læses af alle, baggrundsmateriale om genrerne nyhedsartikel, interview og anmeldelse fra www.avisnet.dk og Mediarieavisen fra JP på http://viden.jp.dk/mediarium/undervisning/mediarieavisen/

Randers  Regnskovs hjemmeside: http://www.regnskoven.dk/

Evt. kamera eller mobiltelefon med kamera

Tilrettelæggelse

Forløbet tilrettelægges i 7 faser: 

 1. udlevering af opgaven. Læringsrum: tavleundervisning
 2. læsning af baggrundsmateriale. Læringsrum: tavleundervisning og gruppe-og projektarbejde
 3. læsning af eksempeltekster.  Læringsrum: gruppe-og projektarbejde
 4. valg af tekst til faglig dokumentation.  Læringsrum: værkstedsundervisning
 5. forberedelse af evt. interviewspørgsmål.  Læringsrum: værkstedsundervisning
 6. Besøget i Randers Regnskov, mulighed for fotos, interview etc. Læringsrum: alle 4, med vægt på klassedialog
 7. Skrivning af den faglige dokumentation.  Læringsrum: værkstedsundervisning 
 

Evaluering

Individuel gennemgang med kursisten, hvor der gives råd om hvordan lignende opgaver i fremtiden kan løses med henblik på at opnå et bedre resultat, medens de øvrige laver andre opgaver.

Vurdering af om teksten lever op til kravene for faglig dokumentation på F i henhold til de faglige mål.

Opgaveorienteret undervisning uden lektier

Når eksempel og baggrundstekster læses i undervisningstiden, skal udvalget af tekster nøje tilpasses gruppen af kursister. Der skal være et tilpas antal eksempeltekster, der sikrer at alle får den nødvendige rutine i genrene. Ligeledes skal der være ekstra tekster, således at de hurtige læsere også føler at deres behov tilgodeses. Der afsættes tid nok til at alle kan få læst baggrundsteksterne. 

Der skal afsættes tid til læsningen i undervisningstiden.  Dette sikrer til gengæld at alle får læst.

Når kursisterne læser sammen i mindre grupper får alle opøvet læsekompetence og de har mulighed for at hjælpe hinanden med vanskelige ord m.m.

Kursisterne har individuelt skrevet deres faglige dokumentation på egne/ellers skolens pc’ere. De har under arbejdet haft mulighed for at søge hjælp hos hinanden.

Tiden som skulptør er kort i forhold til tiden som konsulent i dette forløb.


Citater

Når eksempel og baggrundstekster læses i undervisningstiden, skal udvalget af tekster nøje tilpasses gruppen af kursister. Der skal være et tilpas antal eksempeltekster, der sikrer at alle får den nødvendige rutine i genrene.

Helle Hartvigsen, VUC Holstebro-Lemvig-Struer

527efb333