Overvejelser

Af Helle Hartvigsen, dansklærer, VUC Holstebro Lemvig Struer

Overvejelser omkring lærerens forberedelse, kursisternes skriftlige opgaver og næsten lektiefri undervisning

Når man som jeg underviser så godt som lektiefrit og har gjort det i flere år på VUC og tidligere i folkeskolen bliver jeg ofte mødt med den antagelse, at der så ikke er lige så meget, eller nogen!, forberedelse til undervisningen og at der færre skriftlige opgaver at rette, eller at det må være muligt at rette de skriftlige opgaver i selve undervisningen.  Disse antagelser møder jeg fra såvel kolleger som det omgivende samfund.

Begge antagelser er forkerte og i det følgende skal jeg forklare hvorfor. 

Forberedelse

Valget af tekster og metode i den lektiefri undervisning kræver nøje overvejelse, ganske som i den almindelige undervisning. Forskellen er, at jeg er nødt til at sikre at flere stofområder fra kernestoffet, er dækket i hver eneste tekst, der læses.  Jeg kan altså ikke blot vælge en tekst af H.C. Andersen fordi den kan illustrere symboler, den skal også kunne bruges til at forklare kunsteventyr, H.C.A.’s biografi etc. med. Tilsvarende for en sagtekst. Her er det ikke nok at teksten omhandler et interessant emne. Nej, mit valg af sagtekst skal sikre, at teksten kan bruges som sig selv og give viden om et danskfagligt emne, f.eks. en artikel om eventyr. Min tommelfingerregel er, at hver tekst, skal dække mindst tre stofområder.

I selve undervisningen er det meget vigtigt at gøre kursisterne opmærksom på, hvilke stofområder, der dækkes, og hvad de skal lægge mærke til ud over selve teksten og dens indhold. Det er en arbejdsform, der kræver overblik hos såvel lærer som kursister.

Min vigtigste opgave, når jeg arbejder med undervisning uden lektier er at sikre en meningsorienteret læringsforståelse, der sikrer dybdelæring, og ikke blot reproduktion af viden. Der er her den største forberedelsesopgave ligger. 

Skriftlige opgaver

Ofte møder jeg forestillingen om at mine kursister enten ikke laver skriftlige opgaver eller at dem, de laver, kan jeg rette i undervisningstiden.

Det er rigtigt, at jeg er med i den procesorienterede skrivefase er med som træner og deltager, og der kan komme med mange ændringsforslag m.m., men selve den endelige retning og rådgivning med henblik på de efterfølgende opgaver kræver nøjagtig den samme ro og koncentration i enrum, som de skriftlige opgaver gør, der er fremstillet som lektier.

Antallet af store skriftlige opgaver som f.eks. stile er måske mindre, da det er meget tidskrævende i undervisningen, men vejledningen og retningen af disse opgaver er så så meget mere i dybden. Dertil kommer at ALLE kursister får afleveret ALLE skriftlige opgaver, da der jo netop afsættes tid til skrivning og vejledning under selve processen.

Det mindre antal større skriftlige opgaver, erstattes i min undervisning af mindre skriftlige opgaver, hvor enkeltelementer trænes.


Citater

Min vigtigste opgave, når jeg arbejder med undervisning uden lektier er at sikre en meningsorienteret læringsforståelse, der sikrer dybdelæring, og ikke blot reproduktion af viden. Der er her den største forberedelsesopgave ligger.

Helle Hartvigsen, VUC Holstebro Lemvig Struer

527efb333