Dansk skriftlig fremstilling

Udarbejdet af Lise Dybdal og Aase Iversen

Skriftlig fremstilling/skriveværksted

Formål:

Skriftlighed er en vigtig del af faget dansk. Ikke mindst på D-niveau stilles der store krav til danskfaglig skrivning. Dette forløb er øvelse i eksamen i skriftlig fremstilling. 

Beskrivelse af aktiviteten 

  • Som det første har hele klassen fælles brainstorm over hæftets emne – eksempelvis ’argumentation’. Dette bygger på læreroplæg og klassedialog.
  • Teksthæftet uddeles – der gives lidt læsetid på klassen. En supplerende opgave er at finde nøgleord/relevante understregninger til de udvalgte tekster, og da det specielle emne er argumentation, skal kursisterne også finde forskellige former for argumenter. Det der ikke nås i klassen, skal læses som hjemmearbejde eller i værkstedet. Kursisterne træner her faglige færdigheder, og læreren arbejder som konsulent.
  • Næste skridt er kort gennemgang de forskellige synspunkter. Dette bygger på klassedialog og diskussioner af de forskellige holdninger i teksterne. Aktiviteten er lærerstyret.
  • Selve skrivning – læreren arbejder som konsulent.  

Aktiviteten er velegnet til 

At skrive i læseværksted giver mulighed for at give individuel hjælp. Læreren arbejder som konsulent, giver gode råd, retter enkelte passager, diskuterer indhold og ideer med kursisten, modarbejder skriveblokeringer, hjælper med layout og kommenterer genreproblematikker. 

Pædagogiske, didaktiske overvejelser 

Skriveværkstedet giver rigtig gode muligheder for differentiering, da der typisk er meget stor forskel på, hvilke problemer de forskellige personer har.
For at det skal fungere, kan det være vigtigt, at der er supplerende opgaver at arbejde med, hvis nogle bliver meget hurtigt færdige.

Forslag til supplerende opgaver: gamle ufærdige opgaver, mindre skriveøvelser med emnet argumentation, specielle opgaver fx fremmedsprogsgrammatik eller gamle stile, der ikke er blevet rettet. 

Specielle hensyn vedrørende aktiviteten 

Det er naturligvis en forudsætning, at der er it-lokale til rådighed 

Erfaringer med aktiviteten 

Mange kursister er meget glade for skriveværkstedet. Erfaringen er, at der bliver afleveret flere opgaver end tidligere – og mere gennemarbejdede opgaver.
Skriftlighed er måske en af de discipliner, som fungerer rigtig godt i sammenhæng med lektieinkluderende undervisning. Mange kursister har modvilje i forhold til at skrive, derfor er det rigtig fint, at de ikke behøver at kæmpe mod det tomme papir uden hjælp.
Den helt store fordel ved at arbejde i skriveværkstedet i stedet for derhjemme er, at læreren kan følge og styrke processen ved at være inspirator, rette misforståelser og  diskutere indhold.

Ulempen er, at nogle kursister ikke kan koncentrere sig med den arbejdsform.


Citater

Mange kursister er meget glade for skriveværkstedet. Erfaringen er, at der bliver afleveret flere opgaver end tidligere – og mere gennemarbejdede opgaver.

Lise Dybdal og Aase Iversen, VUC Skive-Viborg

527efb333