Matematik

Udarbejdet af Nicolai Holm Nielsen

Udfordringer

Der er flere udfordringer, som man altid vil have i matematikundervisningen, der bliver endnu tydeligere og en større udfordring i lektieinkluderende undervisning.

Niveauforskelle/lektier

Her tænker jeg specielt på den store niveauforskel, der er på AVU. Normalt er det let for en matematiklærer at give lektier for.  Fx: det som kursisterne ikke nåede, skal laves færdigt derhjemme. Det er ikke særlig differentieret, men det er en mulighed især som modspil over for ”dovne” kursister. Det er dog ikke en god i forhold til de kursister, der har det svært med matematik og har brug for støtte fra læreren.

Fravær

Et meget stort problem med lektieinkluderende undervisning ligger i det, der bliver en kultur for fravær/ en dårlig mødekultur. Det behøver ikke være generelt i klassen, men bare nogle få har fravær, sætter det hele klassen tilbage, da man skal tage hensyn til, hvor de er, i forhold til, hvor de, der har mødt, er.

AVU Niveauopdeling

På AVU skal kursisterne igennem niveau F, E og D. Der skal nås utrolig meget på F og D niveau, mens man har masser af tid på E. På F skal man endvidere lære kursisterne at gå i skole. For nogens vedkommende igen. De fleste har dog aldrig rigtig ”lært” rigtig at gå i skole. På D skal man nå en masse plus gøre kursisterne klar til eksamen og samle op på tidligere stof, jf. hukommelse.

Hukommelse

Kursisterne har ikke verdens bedste hukommelse på AVU. Man står ofte som lærer med en lidt tom følelse, når man samler op på tidligere stof. Stof, som kursisterne ved endt forløb mestrede til UG, er kort efter komplet ”forsvundet” fra deres hukommelse.

Løsninger / løsningsforslag

Niveauforskelle 

Det er vigtigt, at man i lektieinkluderende undervisning ikke kun kører på rutinen og planlægger et sæt opgaver, som de, der ikke ikke når at blive færdige, får for som lektie. Man bliver nødt til at planlægge lidt fra gang til gang, da man nogle gange når væsentligt mere end andre gange. Desuden er det en rigtig god idé at samle op på emner med en tidligere eksamensopgave, så kursisterne møder opgaverne, som de kunne være stillet i et eksamenssæt. Derudover er ekstramatematik i form af et kompendium fint som udfordring til de hurtige kursister. Det kan desuden være en god ide, at lade nogle af kursisterne selv ønske, hvad deres ekstramatematik skal indeholde.

Fravær

Det er meget vigtigt fra start af året at få lavet en mødekultur og ikke en fraværskultur. Stoffet i matematik er som regel nyt, og det kan derfor ikke lige gives for derhjemme hvis man ikke var der. Det er derfor vigtigt, at de kommer til timerne. Når kursisterne alligevel ikke dukker op, kan det være vigtigt at give dem for, hvad de andre har lavet på skolen. Eller som minimum at oplyse dem om, hvad der er blevet gennemgået på skolen. Ellers er det vigtigt til efterfølgende lektion at få sat dem i gang, der kan, og få samlet de sidste op.

AVU Niveauopdeling

Min løsning på dette problem har været at samle op og repetere utrolig meget på E niveau. Endvidere tage lidt hul på D niveau før faglig dokumentation.  Det er vigtigt hele året at udsætte dem for eksamensopgaver, også med stof de endnu ikke har mødt. Dette tvinger dem til at slå op i formelsamlingen, og til sådanne opgaver er læreren der til at hjælpe dem med at forstå både opgave og formelsamling. Det er endvidere meget vigtigt hele året at lære kursisterne, hvordan eksamensopgaver og opgaver generelt skal gribes an. Altså: 

  • Hvad bliver jeg spurgt om?
  • Hvad får jeg at vide?
  • I hvilken enhed er opgaven stillet? 

Hukommelse

Først og fremmest vil jeg lægge vægt på at gøre det klart, at det for kursisterne ikke gælder om at kunne huske, hvordan de gjorde sidst! Det gælder ikke om at kunne huske alle formler osv., de har mødt igennem deres skolegang. Det gælder om at give dem nogle kompetencer og nogle værktøjer, så de kan løse en opgave uden lige at kunne huske, hvordan ved første øjekast. At lære at slå op i og forstå en formelsamling/portefølje/dagbog/typeopgave osv.

Det bedste værktøj kursisterne kan få, er en tro på sig selv. Den får de først, når de har lært ovenstående. Når de lærer at forstå matematikken til et vist niveau / får deres første aha-oplevelse, er det meget lettere for dem selv at komme videre med faget. Hos mig er formelsamlingen kendt som biblen. Det er altid den første, man slår op i.

GULDKORNET

Det største guldkorn at give til lektieinkluderende undervisning i matematik på AVU for ikke at tabe sine kursister:

BRUG KUN DEN TID VED TAVLEN DER ER NØDVENDIG

De fleste af os lærere kan utrolig godt lide at høre os selv sige kloge ting - det er jo derfor vi er undervisere. Men jo længere tid, vi står ved tavlen, desto større er risikoen for, at vi taber vores kursister. Det gælder om give en lille forklaring til, hvad der skal arbejdes med, og så få sat kursisterne i gang. Derefter kan man gå rundt og hjælpe kursisterne, især med at forstå formelsamlingen. Viser det sig, at man har brugt for lidt tid ved tavlen, og at kun få har forstået stoffet, kan man jo altid vende tilbage og tage et par opgaver sammen med kursisterne.


Citater

Det største guldkorn at give til lektieinkluderende undervisning i matematik på AVU for ikke at tabe sine kursister:

BRUG KUN DEN TID VED TAVLEN DER ER NØDVENDIG

Nicolai Holm Nielsen, Herning HF & VUC

527efb333